Menu

Промяна на PostgreSQL default template0 на UTF8 encoding

При инсталация на PostgreSQL  (за управение на бaзата данни на OpenERP) енкодинgа по подразбиране не е UTF8, с какъвто работи OpenERP 7.0. При опит за създаване на база данни се получава следното съобщение за грешка:

Client Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/server/openerp/addons/web/http.py", line 195, in dispatch
  response["result"] = method(self, **self.params)
 File "/opt/openerp/server/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 718, in create
  params['create_admin_pwd'])
 File "/opt/openerp/server/openerp/addons/web/session.py", line 31, in proxy_method
  result = self.session.send(self.service_name, method, *args)
 File "/opt/openerp/server/openerp/addons/web/session.py", line 104, in send
  raise xmlrpclib.Fault(openerp.tools.exception_to_unicode(e), formatted_info)
Server Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/server/openerp/addons/web/session.py", line 90, in send
  return openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)
 File "/opt/openerp/server/openerp/netsvc.py", line 289, in dispatch_rpc
  result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)
 File "/opt/openerp/server/openerp/service/web_services.py", line 122, in dispatch
  return fn(*params)
 File "/opt/openerp/server/openerp/service/web_services.py", line 167, in exp_create_database
  self._create_empty_database(db_name)
 File "/opt/openerp/server/openerp/service/web_services.py", line 136, in _create_empty_database
  cr.execute("""CREATE DATABASE "%s" ENCODING 'unicode' TEMPLATE "%s" """ % (name, chosen_template))
 File "/opt/openerp/server/openerp/sql_db.py", line 162, in wrapper
  return f(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/server/openerp/sql_db.py", line 227, in execute
  res = self._obj.execute(query, params)
DataError: new encoding (UTF8) is incompatible with the encoding of the template database (SQL_ASCII)
HINT: Use the same encoding as in the template database, or use template0 as template.

Този проблем се решава лесно, като се смени енкодинга по подразбиране на PostgreSQL на UTF8 по следния начин:

root@server:~# su postgres
postgres@server:~ $ psql -U postgres
psql (9.0.3)
Type "help" for help.

postgres=# update pg_database set datallowconn = TRUE where datname = 'template0';
UPDATE 1
postgres=# \c template0
You are now connected to database "template0".
template0=# update pg_database set datistemplate = FALSE where datname = 'template1';
UPDATE 1
template0=# drop database template1;
DROP DATABASE
template0=# create database template1 with template = template0 encoding = 'UTF8';
CREATE DATABASE
template0=# update pg_database set datistemplate = TRUE where datname = 'template1';
UPDATE 1
template0=# \c template1
You are now connected to database "template1".
template1=# update pg_database set datallowconn = FALSE where datname = 'template0';
UPDATE 1
template1=#

Ctrl+Z
postgres@server:~ $ exit
root@server:~#

Сега вече можете да създадете първата си база данни.

 

 • Оценете
  (7 гласа)
администратор

Odoo (OpenERP) интегратор и администратор

Уеб сайт: www.openerp.bg

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

нагоре

Вход или Регистрирай се