Menu

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните данни на физическите лица в глобалната мрежа има решаващо значение за бъдещето на интернет-базираните бизнес дейности и за развитието на истинска интернет икономика. Създадохме настоящата Декларация за защита на личните данни, за да изразим своята ангажираност към принципа за неприкосновеност на личния живот на всеки човек. Тази Декларация за защита на личните данни описва нашите практики при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице (“Лични данни”).

A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В кои случаи важи настоящата Декларация за защита на личните данни? Настоящата Декларация за защита на личните данни важи за Лични данни, които предоставяте на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), или които се извличат от Личните данни по описания по-долу начин. Използването на информация, събирана чрез бисквитки или други технологии за проследяване в мрежата, се извършва в съответствие с декларациите или опциите, предоставени от решението TrustArc Consent Manager. Те могат да бъдат намерени на съответния уебсайт.

Администратор на данните. За www.openerp.bg администраторът на данните е Продакс ЕООД, гр. Пловдив 4006, ул. Златорог 24. Когато на този уебсайт се показва формуляр за регистрация, администраторът на данните може да бъде различен в зависимост от конкретния продукт или целта на събирането на данните. Във всички случаи обаче администраторът на данните се показва в индивидуалната декларация за поверителност на формуляра за регистрация.

Какво прави Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) с моите Лични данни? Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще обработва предоставените от Вас Лични данни в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите в Раздели Б и В по-долу. Когато обработването на Вашите Лични данни се извършва съобразно законоустановено разрешение, в Раздел Б по-долу можете да намерите информация за това какви данни обработва или използва Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и за какви цели. Когато за обработването на Вашите Лични данни е необходимо съгласие, в раздел В по-долу можете да намерите допълнителна информация за това.

Продължителност на обработката на Личните данни. Когато Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) обработва и използва Вашите Лични данни съобразно изискванията на закона (вж. Раздел Б по-долу) или с Ваше съгласие (вж. Раздел В по-долу), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще съхранява Вашите Лични данни (i) за периода, необходим за изпълнение на изложените по-долу цели, или (ii) докато Вие не направите възражение срещу използването на Вашите Лични данни от страна на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (когато Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) има законен интерес да ги използва), или (iii) докато не оттеглите своето съгласие (когато сте се съгласили Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да използва Вашите Лични данни). Когато обаче по силата на задължителна разпоредба Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) трябва да задържи Вашите Лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да предяви правни искове или да се защити срещу такива, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще запази Вашите Лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Защо от мен се изисква да предоставя Лични данни? Съгласно общия принцип, даването на съгласие или предоставянето на Лични данни от Ваша страна е напълно доброволно. Вашето решение да не дадете съгласие или да не предоставяте Лични данни не води до никакви нежелани последици за Вас. Въпреки това има обстоятелства, при които Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) не може да предприеме действия без наличието на определени Лични данни. Например Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да се нуждае от Вашите Лични данни, за да обработи Ваши поръчки или за да Ви предостави достъп до уеб услуга или информационен бюлетин. За съжаление, в такива случаи Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) няма да може да изпълни Вашата заявка, ако не получи съответните Лични данни.

Къде ще се обработват моите Лични данни? Когато Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) използва или по друг начин обработва Вашите Лични данни съобразно целите на настоящата Декларация за защита на данните, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да прехвърля Вашите Лични данни в държави, които се намират извън ЕИП, включително в държави с ниво на защита на личните данни, което не е съпоставимо с нивото на защита на личните данни в ЕИП. Такова прехвърляне на данни се осъществява съгласно Стандартните договорни клаузи (в съответствие с Решение 87/2010/ЕО на Комисията или заменящо го бъдещо решение), за да се гарантира по договор, че за Вашите Лични данни важи ниво на защита, което се прилага в ЕИП.

Права на субектите на данни. Можете по всяко време да поискате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) информация за обработваните от дружеството Лични данни, както и да направите заявка за коригиране или изтриване на тези данни. Имайте предвид обаче, че Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да изтрие Вашите Лични данни само ако няма законово задължение или действащо право да запази данните. Обърнете внимание, че ако поискате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да изтрие Вашите Лични данни, няма да можете да продължите да използвате онези услуги на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), за които е необходимо дружеството да използва Вашите Лични данни.

Ако Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) използва Вашите Лични данни с Ваше съгласие или за да изпълни договор с Вас, можете да поискате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) копие на Личните данни, които сте предоставили. В този случай, моля, използвайте имейл адреса по-долу и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася Вашата заявка, формата, в който желаете да получите тази информация и дали Личните данни да бъдат изпратени на Вас или на друг получател. Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще вземе под внимание Вашата заявка и ще обсъди с Вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

Освен това можете да поискате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да ограничи по-нататъшната обработка на Вашите Лични данни в следните случаи: (i) заявявате, че притежаваните от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) Лични данни за Вас са неверни (но само ако Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) изисква проверка на точността на съответните Лични данни), (ii) няма правно основание за обработката на Вашите Лични данни от страна на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и изисквате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да ограничи по-нататъшната обработка на Личните данни; (iii) Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) вече не се нуждае от Вашите Лични данни, но Вие твърдите, че изисквате от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни или (iv) в случай че възразите срещу обработването на Вашите Лични данни от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (на база на законния интерес на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) съгласно Раздел Б по-долу), ако е необходимо да се провери дали Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) има интерес или правно задължение да обработва Вашите Лични данни.

Моля, изпращайте всички такива заявки на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Право на подаване на жалба. Ако смятате, че Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) не обработва Вашите Лични данни в съответствие с посочените тук изисквания или приложимите закони за защита на данните в ЕИП, можете по всяко време да подадете жалба в органа за защита на данните в държавата от ЕИП, в която живеете, или в органа за защита на данните в държавата, в които се намира седалището на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД).

Използване на уебсайта от деца. Този уебсайт не е предназначен за използване от лица под 16-годишна възраст. Ако не сте навършили 16 години, нямате право да се регистрирате в този уебсайт и да го използвате.

Връзки към други уебсайтове. Този уебсайт може да съдържа връзки към чужди сайтове (т.е. такива, които не принадлежат на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД)). Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) не носи отговорност за практиките за защита на личните данни, нито за съдържанието на уебсайтове извън Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Затова Ви препоръчваме да изчитате внимателно декларациите за защита на личните данни на такива сайтове.

Б. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ПО ЗАКОН

В следните случаи Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) има право да обработва Вашите Лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяне на заявени стоки или услуги. Ако поръчвате стоки или услуги от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще използва Личните данни, които въвеждате в поръчката или формуляра за регистрация (обикновено (поднабор от) Вашето име, (имейл) адрес, телефонен номер, фирмено име и адрес, длъжност и роля и, ако ще се извършва плащане, номер на кредитна карта или банкови реквизити) единствено за да обработи Вашата поръчка или да предостави поръчаните стоки или услуги. Това може да включва предприемане на необходимите стъпки преди подписването на договора, отговаряне на свързани запитвания от Ваша страна, осигуряване на информация за доставка и изготвяне на сметка и обработване или предоставяне на отзиви от клиентите и клиентска поддръжка. Това може да включва също данни за разговори, проведени чрез функционалността за чат на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД).com или друго локално присъствие на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) в мрежата, формуляри за контакт, имейли или телефонни номера. В настоящата Декларация за защита на личните данни “стоки и услуги” включва (достъп до) уеб услуги, продукти, конкурси, друго съдържание, нерекламни бюлетини, техническа документация, самоучители, обучения и събития.

Ако използвате самоучители или обучения, предоставяни от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може също да следи Вашия напредък, за да може да Ви предоставя тази информация. Освен това, комуникираме редовно с потребителите, които са абонирани за нашите услуги, по имейл, както и по телефон, във връзка с оплаквания на клиенти или подозрителни транзакции. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да потвърдим откриването на сметка на Ваше име, да Ви изпратим известие за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да Ви изпратим известия или друга информация съгласно изискванията на закона. Обикновено потребителите не могат да прекратят получаването на тези съобщения, които не са рекламни и са необходими за съответните бизнес отношения. По отношение на рекламната комуникация (т.е. имейли и телефонни обаждания), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (i) ще Ви предоставя такъв вид информация единствено с Ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще Ви даде възможност да упражните правото си да откажете да получавате такива съобщения от нас. Можете да откажете да получавате тези съобщение по всяко време на следния адрес: https://www.openerp.bg/unsubscribe.html.

Осигуряване на законово съответствие. За Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и нейните продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави-членки, както и тези на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) или други канали за доставка, управлявани от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Това може да включва (i) автоматизирани проверки на всякакви регистрационни данни на потребителите в съответствие с изложеното тук, както и друга информация, предоставяна от потребителите, относно тяхната самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционирани страни; (ii) редовно повтаряне на тези проверки при актуализиране на списъците на санкционираните страни или при актуализиране на информацията от страна на потребителя; (iii) блокиране на достъпа до услуги и системи на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) в случай на възможно съвпадение; и (iv) свързване с потребителите, за да потвърдят своята самоличност в случай на възможно съвпадение.

Законни интереси на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Всеки един от случаите на използване по-долу представлява законен интерес на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да обработва или използва Вашите Лични данни. Ако не сте съгласни с този подход, можете да възразите срещу долуописаното обработване или използване на Вашите Лични данни от страна на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД).

Анкети и проучвания Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да Ви покани да участвате в анкети и проучвания. Като цяло тези анкети и проучвания ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате Лични данни в своите отговори. Ако въпреки това въведете Лични данни в дадена анкета или проучване, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да използва тези данни за подобряване на своите продукти и услуги.

Създаване на набори от анонимизирани данни. Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да анонимизира предоставените Лични данни по настоящата Декларация за защита на данните, за да създава набори от анонимизирани данни, които впоследствие ще се използват за подобряване на продуктите и услугите на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и свързаните с дружеството лица.

Записване на обаждания и чатове с цел подобряване на качеството. Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да записва обажданията (след като Ви уведоми за това по време на обаждането и преди да е започнало записването) или чат сесиите с цел да подобри качеството на своите услуги.

За да Ви предоставя актуална информация/за да поиска отзиви. В рамките на съществуващо бизнес отношение между Вас и Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да Ви предоставя информация, в съответствие с местното законодателство, относно свои продукти или услуги (включително уебинари, семинари или събития), които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Когато участвате в уебинари, семинари или събития на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) или сте закупили продукти или услуги от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД), Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да поиска да дадете отзиви за тях с цел подобряване на съответните уебинари, семинари, събития, продукти или услуги.

Право на възражение. Винаги можете да възразите срещу използването на Личните данни от страна на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) за гореизложените цели на адрес https://www.openerp.bg/unsubscribe. В този случай Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще прекрати използването на Вашите Лични данни за целите по-горе (т.е. изложените по-горе законни интереси) и ще премахне данните от своите системи, освен ако Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) няма разрешение да използва тези Лични данни за друга цел от настоящата Декларация за защита на данните, или ако Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) не посочи и демонстрира убедителен законен интерес да продължи да обработва Вашите Лични данни.

(1) Google Analytics. Google Analytics използва бисквитки, които представляват текстови файлове, разположени във Вашия компютър, за да помогне на уебсайтовете да анализират начина на използване на сайта от страна на потребителите. Генерираната от бисквитката информация за начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена на Google и съхранена на сървъри в Съединените щати. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на сайта за операторите на сайта и да предостави други услуги във връзка с дейността на сайта и използването на интернет.

Google може също така да предава тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да асоциира Вашия IP адрес с никакви други данни, с които разполага.

Google има разработена добавка за браузър, с която можете да откажете използването на Google Analytics. Тя предоставя на посетителите на уебсайтове повече възможности за избор по отношение на начина на събиране на техните данни от Google Analytics. Добавката комуникира с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да сигнализира, че информацията за посещението на уебсайта не трябва да се изпраща на Google Analytics. Можете да изтеглите добавката тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(2) Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) Matomo. Matomo помага за анализиране на поведението на потребителите в съответния сайт. Генерираната информация (включително част от Вашия IP адрес и ИД на браузър) ще бъде предадена на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и съхранена от последната. Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще използва тази информация единствено с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за активността на сайта за операторите на сайта, както и за подобряване на уебсайтовете на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД).

В. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) С МОЕ СЪГЛАСИЕ

В следните случаи Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) ще използва Вашите Лични данни единствено по описания по-долу начин, след като Вие предварително дадете съгласието си в релевантните процеси по обработка на данни. Следователно всяка информация относно даден процес по обработка на лични данни е свързана с една декларация за съгласие  Ако отворите отново настоящата Декларация за защита на личните данни, след като първоначално сте дали едно или повече съгласия, Вие ще виждате не само информацията за дадените съгласия, но и цялата декларация за поверителност.

Новини за продукти и услуги на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). По съответна разпоредба и в съответствие с Вашето съгласие Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да използва Вашето име, имейл и пощенски адрес, телефонен номер, длъжност и основна информация за Вашия работодател (име, адрес и отрасъл), както и профил на взаимодействие въз основа на предишни взаимодействия със Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (предишни покупки, участие в уебинари, семинари или събития или използване на (уеб) услуги, за да Ви предоставя актуална информация за най-новите обявления за продукти, софтуерни актуализации, специални оферти и друга информация за софтуера и услугите на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (включително рекламни бюлетини), както и за събития на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) и с цел показване на релевантно съдържание на уебсайтовете на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Във връзка с тези рекламни дейности Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да осигури хеширан потребителски идентификатор за управлявани от трети страни социални мрежи или други уеб продукти (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или Google), като информацията се съпоставя с данните в социалните мрежи или собствените бази данни на уеб продуктите, за да виждате по-релевантна информация.

Създаване на потребителски профили. Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) Ви предлага опцията да използвате нейните уеб продукти, включително форуми, блогове и мрежи (като Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) Community), свързани с този уебсайт. За тях е необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски профил. Потребителските профили дават възможност да покажете Ваша лична информация на други потребители, включително, но не само, Вашето име, снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски и/или имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за Вашата компания.

Тези профили може да са свързани с един уеб продукт на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД). Въпреки това Вие по всяко време можете да избирате кои от тези уеб продукти да използвате и Вашите Лични данни се изпращат до тях след първия осъществен достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете съгласието си Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да създава такива потребителски профили, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) няма да може да Ви предлага услуги, за чието предоставяне съществува законоустановено изискване да изразите съгласие.

В рамките на всеки уеб продукт освен за осигуряване на достъп, Вашият профил се използва за персонализиране на взаимодействието с други потребители (напр. с функция за следване или обмен на съобщения), Той също така се използва от Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) за подобряване на качеството на комуникацията и сътрудничеството чрез тези продукти, както и за да може Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) да предоставя елементи на геймификация (геймификацията е процес, при който в съществуващ уебсайт, корпоративно приложение или онлайн общност се интегрират игрови инструменти с цел да се насърчи участието, ангажираността и лоялността на потребителите). Доколкото релевантният уеб продукт позволява това, можете да използвате неговата функционалност, за да определите коя информация желаете да споделите.

Специални категории Лични данни. Във връзка с регистрацията и осигуряването на достъп до дадено събитие или семинар Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да поиска информация относно Вашето здравословно състояние с цел по време на събитието да вземе предвид нуждите на лица с увреждания или лица на специален хранителен режим. Тази информация се използва на база на съгласието, което давате тук.

Моля, имайте предвид, че ако не предоставите информация относно увреждания или специални хранителни изисквания, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) няма да може да предприеме съответни действия в това отношение.

Профилиране за събитие. Ако се регистрирате за Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) събитие, семинар или уебинар, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) може да споделя основна информация за участника (Вашето име, компания и имейл адрес) с други участници в същото събитие, семинар или уебинар с цел комуникация и обмен на идеи.

Оттегляне на дадено тук съгласие. Можете по всяко време да оттеглите дадено тук съгласие като отмените абонамента си на адрес https://www.openerp.bg/unsubscribe. При оттегляне на съгласие Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) вече няма да обработва Личните данни по това съгласие, освен ако законът не изисква това. В случай че Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) трябва да задържи Вашите Лични данни по законови причини, Вашите Лични данни вече няма да могат да се обработват и ще бъдат задържани само за законоустановения срок. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработването на лични данни от страна на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) до момента на оттеглянето на съгласието. Освен това, ако за използването на даден продукт на Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) е необходимо предварително съгласие, Odoo Bulgaria (Продакс ЕООД) (вече) няма да може да предоставя съответната услуга, оферта или събитие, след като оттеглите съгласието си.

Последна редакция 17.05.2018 г.

Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Продакс" ЕООД, България, 4006 гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24, ЕИК 203504032, ИН ЗДДС 203504032, представлявано от управителя Донка Лапунова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уебсайта Odoo България (openerp.bg), наричан по-долу „Odoo България”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "Продакс" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, 4006 гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24
4. Данни за кореспонденция: България, 4006 гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24, Email: office@openerp.bg, тел: +359 32 559001
5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Odoo България

Чл. 3. Odoo България e уебсайт, достъпен на адрес в Интернет https://www.openerp.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от избраните от Odoo България дистрибутори стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Odoo България и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от дистрибуторите на Odoo България;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Odoo България и неговите дистрибутори, съгласно поддържаните от Odoo България електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от дистрибуторите на Odoo България;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с дистрибуторите на Odoo България чрез интерфейса на страницата на Odoo България, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Odoo България в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика и неговите дистрибутори договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.openerp.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.
(3) Ползвателите заплащат на избрания от Доставчика дистрибутор възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Odoo България и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Odoo България в Интернет.
(4) Доставчикът възлага на избран от него дистрибутор доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Odoo България и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Odoo България

Чл. 7. (1) За да използва Odoo България за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Odoo България.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и дистрибуторите на стоките по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Odoo България и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Odoo България.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Odoo България чрез идентифициране с име (имейл) и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Odoo България и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания от Доставчика дистрибутор на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Odoo България, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
(2) Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика и избраните от него дистрибутори са определени в профила на всяка стока на сайта на Odoo България.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика и избраните от него дистрибутори в профила на всяка стока в сайта на Odoo България.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и избраните от него дистрибутори и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на Odoo България.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Odoo България преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът и избраните от него дистрибутори имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика или избраните от него дистрибутори цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 250 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката от избраните от Доставчика дистрибутори.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът и избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
- за разопаковани и/или отворени от Потребителят хранителни добавки и/или храни за спортисти;
(3) Когато Доставчикът или избраните от него дистрибутори не са изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от избраните от Доставчика дистрибутори стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на Odoo България.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика Odoo България.
(3) Ако Доставчикът или избраните от него дистрибутори не могат да изпълнят договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, те са длъжни да уведомят за това потребителя и да възстановят платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът и избраните от него дистрибутори е следвало да изпълнят задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът и избраните от него дистрибутори имат право да доставят на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика и избраните от него дистрибутори.

Чл. 18. Доставчикът и избраните от него дистрибутори се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен дистрибутор в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването на стоката от съответния дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от избраните от Доставчика дистрибутори и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
- особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- недостатъчно разбиване на хранителната добавка и/или храна за спортисти при употребата й;
- особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка и/или храна за спортисти с други хранителни добавки и/или храни за спортисти или със същата хранителна добавка и/или храна за спортисти;
- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка и/или храна за спортисти при отваряне;
- оставащ срок на годност на хранителната добавка и/или храна за спортисти, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка и/или храна за спортисти.

Чл. 21. Доставчикът и избраните от него дистрибутори не се задължават да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. (1) Декларация за защита на личните данни е достъпна на адрес https://www.openerp.bg/декларация-за-защита-на-личните-данни
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, ako последният изрично изрази съгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика и изрично изразиено съгласие на Потребителя за това.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика при изрично съгласие на Потребителя за това..

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Нулиране на парола", достъпна на адрес https://www.openerp.bg/login

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Odoo България.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.openerp.bg/условия-за-ползване, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Odoo България. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Odoo България в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Odoo България и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Odoo България не е достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Odoo България, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.
(5) Доставчикът не носи отговорност за изработените от Доставчикът по заявка на Ползвателите хранителни режими и фитнес програми.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21 декември 2012 г.

Последна промяна - 14.04.2018 г.

Цени на услуги и доставки

Odoo (OpenERP) е ERP система с отворен код под лиценз AGPL v3 до версия 8 и LGPL v3 за версия 9, 10 и 11. По тази причина лиценза е с цена нула (0.00). Съществуват и платени модули, което лиценза LGPL v3 позволява.

Цените за предоставяните от нас услуги по внедряване и интеграция се формират според нашите базисни цени и цените на нашите доставчици. В общия случай базовата цена на човекочас е 68 лв. без ДДС.

За комплексни проекти  цените винаги се договарят.

За доставка на оборудване и външни услуги са приложими съответните цени на доставчиците.

Пакетни услуги с OpenERP, всичко включено, за 1 година (невалидна)

По повод настъпващите празници, имаме удоволствието за ви представим нашите пакетни услуги, включващи всичко необходимо  за да започнете веднага да ползвате ERP системата с отворен код OpenERP.

Тази оферта изтече на 28.02.2014 г. и не е валидна!

Базов
1498лв.
OpenERP 7.0 базова инсталация
VPS (3 Cores/1GB/40GB/1TB) unmanaged с контролeн панел
Пълен Root достъп + SSH
SSL сертификат (Domain validation)
Домейн (com, net, org)
7 дни администриране
5 часа обучение и/или техническа помощ
Поръчвам
Премиум
2998лв.
OpenERP 7.0, интеграция с Magento 1.7 и/или Prestashop 1.5 и качване до 100 продукта или комбинации по атрибути
VPS (4 Cores/2GB/100GB/2TB) unmanaged с контролeн панел
Пълен Root достъп + SSH
SSL сертификат (Domain validation)
Домейн bg
1 месец администриране
20 часа обучение и/или техническа помощ
Поръчвам
Плюс
1998лв.
OpenERP 7.0 с модул Хотел-ресторант
VPS (4 Cores/2GB/100GB/2TB) unmanaged с контролeн панел
Пълен Root достъп + SSH
SSL сертификат (Domain validation)
Домейн bg
15 дни администриране
10 часа обучение и/или техническа помощ
Поръчвам

* Офертата е валидна до 31.01.2014 г.

* Поради засиления интерес в последните дни на януари, удължаваме офертата до 28.02.2014 г. 

* Тази оферта изтече на 28.02.2014 г. и не е валидна!

Пакетите включват настроен и конфигуриран VPS с абонамент за 1 година с локация в Амстердам (NL), SSL сертификат за 1 година, домейн за 1 година, обучение и/или техническа помощ, а в пакета Премиум електронен магазин на Magento 1.7 и/или Prestashop 1.5, интеграцията му с OpenERP и качване на до 100 продукта или комбинация по атрибути. Могат да бъдат договорени и други комбинации от ресурси и модули за вашите специфични нужди. Възможните локации на VPS освен Амстердам са Los Angeles (CA), US или New York (NY), US. Възможен е още един IP адрес и разбира се и друг TLD (не .bg). Внедряването на OpenERP за  пакет "Премиум" e само за електронната търговия и интеграцията. Възможно е пълно внедряване, включително POS за офлаин търговия в търговски обекти, но е предмет на допълнително договаряне. За пакети "Базов" и "Плюс" внедряването е за изграждане на бизнес структурата на клиента, като отново е възможно пълно внедряване при допълнително договаряне.

Вашата система ще бъде активирана до 24 часа и напълно готова за работа от 5 до 10 работни дни (според пакета) след поръчката ви и заплащане. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

Разбира се преди това можете да се запознаете със системата и да тествате напълно безплатно на нашите демо сървъри.

Вход или Регистрирай се