Menu
администратор

администратор

Odoo (OpenERP) интегратор и администратор

Уеб сайт:: http://www.openerp.bg

Номер на фактура от доставчик при покупка - задължително поле

В Odoo 8, вероятно и в 9, съществува един  чисто потребителски проблем при получаване на фактура от доставчик при покупка. Проблема е, че полето за номер на фактурата на доставчика не е задължително и често попълването му се забравя от потребителите. Същевременно това поле е важно за да може да присъства в банковите извлечения или да се генерира коректно в дневника за покупки при месечната справка декларация по ДДС. Номерът който се генерира автоматично в системата (напр. EXJ/2016/0241) всъщност е номер на операцията в дневника за покупки на Odoo и разбира се това не е номер на фактурата на доставчика.

Инсталиране на някои зависимости при специфични темплейти за фронтрнд, блог и електронна търговия

При инсталация на някой темплейти, като например http://www.odooshoppe.com/shop/product/tangy-e-commerce-theme-24 (https://www.odoo.com/apps/themes/8.0/website_ecommerce/), липсата на предварително инсталирани зависимости чупи дизайна (CSS+JS) на целия фронтенд. Проблема се рещава така:

Плащане по фактура от клиент частично в процент и пачване на модул sale за коректна работа

В продължение на темата Промяна на сметката по подразбиране за авансовo плащание при покупкa или продажбa - Odoo 8, днес ще решим един проблем, който към днешна дата не е решен в официалната версия на Odoo въпреки, че има пач за това от март 2015 г.

Изключване на администратора от човешки ресурси (Odoo 8)

В практиката често администратора на ERP Odoo не е служител на фирмата, в която се извършва внедряването, а на фирмата внедрител. Става дума за администратора с ID 1, т.е. този, който е направил първоначалната инсталация и има пълни права. Честа грешка е изтриването на съответния свързан служител в човешки ресурси. Изтриването води след себе си невъзможност за инсталация на модулите hr_timsheet и/или hr_evaluation. Проблема се решава с промяна на съответните xml файлове:

Абонамент чрез RSS

Вход или Регистрирай се