Menu

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Продължава...

Настройки за мултипроцесорна работа на Odoo 8

Обикновенно ERP Odoo  се инсталира на VPS или на физически сървър. Винаги логическите процесори са повече от един, най често 4, 8, 16. Ако Odoo не е настроен да работи в мултипроцесорен режим, вие не ползвате ефективно сървъра, в часност процесора му. Това е особенно важно в реални ситуации, когато в системата работят паралелно (едновременно) над 5 потребителя. Без значение е общия брой потребители.

Продължава...

Добавяне на номерация на редовете в документ, оферта, поръчка, фактура и т.н.

За да добавите номерация в редовете на документ, оферта, поръчка, фактура и т.н., трябвя да добавите в съответната форма (xml) редовете в BOLD от долния пример (за фактура):

Продължава...

Промяна на сметката по подразбиране за авансовo плащание при покупкa или продажбa - Odoo 8

B Odoo 8, вероятно и в 9, сметката по подразбиране за авансовo плащание при покупкa или продажбa излиза 605 - Разходи за осигуровки, вероятно поради това, че ID от сметкоплана по подразбиране на Odoo съвпада с ID на с/ка 605 от нашия нов сметкоплан.

Продължава...

ERP - ОСНОВНИ ГРЕШКИ

Искам да ви запозная с една статия от далечната 2003 г., която и към днешна дата е актуална. Статията е с автор Гюли Мухтарова, консултант в компания НОРБИТ, Списание "Директор-инфо" №36, 2003.

Информационните системи за планиране на ресурсите на предприятието Enterprise Resource Planning, ERP, се превръщат в обичаен инструмент на големия и средния бизнес. Тяхната основна задача – автоматизация на основните бизнес процеси във фирмата снабдяване, производство, доставки, а също управленски функции планиране, отчет, контрол. В същото време статистиката на внедрените ERP система изглежда доста тревожна.

Продължава...

Какво е новото в OpenERP 7.0

Фактът, че потребител, който никога не са използвали OpenERP, без никакво обучение могат да извършват основни действия, като например създаването на поръчка, доставка и фактуриране на клиенти и проверка на плащания за по-малко от 7 минути, разбира се, е едно от постиженията, с които ние сме много горди.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Вход или Регистрирай се