Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Menu

ODOO 8 - PostgeSQL encoding of the template database (SQL_ASCII)

Както при OpenERP 7, така и при Odoo 8 се получава съобщение за грешка при опит за създаване на база след инсталация.

Този проблем се решава лесно, както при OpenERP 7, като се смени енкодинга по подразбиране на PostgreSQL на UTF8 по следния начин:

root@server:~# su postgres
postgres@server:~ $ psql -U postgres
psql (9.0.3)
Type "help" for help.

postgres=# update pg_database set datallowconn = TRUE where datname = 'template0';
UPDATE 1
postgres=# \c template0
You are now connected to database "template0".
template0=# update pg_database set datistemplate = FALSE where datname = 'template1';
UPDATE 1
template0=# drop database template1;
DROP DATABASE
template0=# create database template1 with template = template0 encoding = 'UTF8';
CREATE DATABASE
template0=# update pg_database set datistemplate = TRUE where datname = 'template1';
UPDATE 1
template0=# \c template1
You are now connected to database "template1".
template1=# update pg_database set datallowconn = FALSE where datname = 'template0';
UPDATE 1
template1=#

Ctrl+Z
postgres@server:~ $ exit
root@server:~#

Сега вече можете да създадете първата си база данни.

Last modified onMonday, 27 October 2014 23:49
  • Rate this item
    (0 votes)
  • Published in Odoo 8
  • Read 2276 times
администратор

Odoo (OpenERP) интегратор и администратор

Website: www.openerp.bg

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Login or Sign In